Mzdy, personalistika

 

  • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere a zamestnancov zamestnaných na základe dohôd,
  • vyhotovenie príkazov na úhradu miezd pracovníkov, daní, odvodov a zrážok, 
  • personalistika, pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky do poisťovní,
  • spracovanie výkazov pre všetky poisťovne a fondy štatistika, štvrťročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad,
  • vypracovanie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ročné zúčtovanie preddavkov na DzPFO.