O nás

 

Stratégia :

 

- zefektívnenie činnosti spoločnosti na základe praktických zručnosti spoločníkov a zamestnancov,

 

- získanie vzájomného prehľadu, sledovanie našej stratégie a tým odstránenie našich nedostatkov,

 

- splnie požiadavok a očakávaní zákazníkov na kvalitu našich služieb spoločne so svojimi zamestnancami vybudovať, udržiavať a zlepšovať systém riadenia kvality založený na splnení požiadaviek a tým zvýšenie poskytovaných kvalitných služieb pre ďalší rozvoj firmy a zároveň sa udržanie sa na konkurenčnom trhu,

 

- poskytovať kvalitné služby v optimálnych cenách pri dodržiavaní vysokej produktivity práce:   Zákazník je to najcennejšie, čo môžeme získať alebo stratiť“

 

- dôsledne dbať na zabezpečenie potrebných zdrojov v účtovnej a  personálnej oblasti,

 

- vytvorienie ekonomickej samostatnej spoločnosti, ktorej zamestnanci budú považovaní za schopných účinne, pružne a tvorivo riešiť problematiku so schopnosťou prekonávať rizika podnikateľského sektora,

- snaha o zaradenie sa k popredným poskytovateľom kvalitných služieb  v oblasti účtovníctva a služieb v lesníctve, maximalizovať spokojnosť zákazníkov prostredníctvom flexibility a spoľahlivosti našich zamestnancov so zameraním sa na podporu a následný servis,

- dosahovať plné uspokojenie požiadaviek a potrieb zákazníkov.