Ochrana lesa

 

Realizácia pri obnove lesa /príprava pôdy pre prirodzené zmladenie/, ochrana lesných kultúr proti zverom náterom, pestovanie a ochrana mladých lesných porastov /výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch/ a celková ochrana lesa.