Profesionálne lesnícke služby

 

Práca vykonávaná na lesných pozemkoch: a to ťažba dreva, sústreďovanie dreva,  manipulácia s drevom, uskladňovanie dreva, odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva, zber semien a semennej suroviny z vysokých stojacich stromov.

 

 

Práce po ťažbe: uhadzovanie haluzín na hromady, realizácia pri obnove lesa /príprava pôdy pre prirodzené zmladenie/, ochrana lesných kultúr proti zverom náterom, pestovanie a ochrana mladých lesných porastov /výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch/ a celková ochrana lesa.